שיקולי בית המשפט בשאלת עיכוב הליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים