היחס בין איחוד תיקים לבין הכרזתו של חייב כמוגבל באמצעים