משמעות האזהרה שנשלחת לחייב לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל