חוק חדלות פירעון החדש – פשיטת רגל

מידע והסברים על חוק חדלות פירעון החדש והסברים על הליך פשיטת רגל בחוק החדש