חובות כספיים וחדלות פירעון- דורה כהן ויצמן משרד עורכי דין – DCW