האם ניתן לרדת לנכסים הרשומים על שם בן זוג של פושט רגל מכח הלכת השיתוף?