פשיטת רגל – פסק דין הדן בשיקולי בית המשפט להכריז על חייב כפושט רגל