משרד עורכי דין הוצאה לפועל דיני חברות פשיטת רגל חוזים עסקיים יעוץ משפטי

עריכת חוזה הלוואה

חוזי הלוואה במדינת ישראל, הם חוזים הכפופים לשתי מסגרות נורמטיביות חוקיות, כך שמטבע הדברים מדובר בחוזים סבוכים מן הרגיל. לאור זאת, ישנה חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין המתמצא בתחום לשם ניסוח חוזה הלוואה, תנאי חתימתו ומניעת תקיפתו העתידית.

המסגרת החוקית האחת הן הוראות חוק החוזים הכללי החלות על כל חוזה, בין אם חוזה הלוואה ובין אם חוזה שכירות וכיוצא בזה, ואילו המסגרת השנייה כוללת שורת חיקוקים ספציפיים לתחום ההלוואות, למשל חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

הלכה למעשה, חלים על חוזה ההלוואה כל התנאים הרלוונטיים לחוזה "רגיל" ובנוסף תנאים ייחודיים לחוזי הלוואה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, ללא התחייבות, לחץ: יעוץ משפטי

הבסיס לחוזה ההלוואה 

חוזה הלוואה המחייב את הצדדים, כפוף כאמור לעקרונות הכללים של דיני חוזים. ראשית, יש לוודא, כי מדובר בהתקשרות חוקית להבדיל מחוזה שמטרותיו נוגדות את החוק. כמו כן, יש לעגן את ההתקשרות בכתב תוך הקפדה על מסוימות – רמת הפירוט הנדרשת - וגמירת דעת – ביטוי מפורש של רצון הצדדים.

לווה ומלווה העורכים בניהם הסכם הלוואה, יענו על דרישת הכתב המהותית, יפרטו בחוזה את כל תנאי ההלוואה לפרטיה ויכללו בו את כוונתם המשותפת לביצוע העסקה. חשוב לציין, כי על חוזה ההלוואה להיערך באופן בו שני הצדדים חופשיים ברצונם ללא כל כפייה או עושק של מי מהצדדים.

חוזה הלוואה שנערך בתנאים המנוגדים לאמור, תוך ניצול מצוקתו של מי מהצדדים ( בדרך כלל הלווה) או תוך טעות והטעייה, עלול להתבטל מעיקרו כמו מעולם לא נחתם.

קביעת התמורה

בחוזה הלוואה ישנה חשיבות יתרה לעניין התמורה. מובן, כי על התמורה להיות חוקית ללא סממניםהסכם הלוואה - עריכת חוזה הלוואה פסולים. כמו כן, יש לפרט את מועד העברת התמורה בין אם בעת עריכת החוזה או במועד עתידי אחר.

יובהר, כי חוזה הלוואה הנערך על בסיס תמורה שניתנה בעבר אינו תקף. במקרה בו מותנית העברת התמורה בתנאים כלשהם, יש לציין זאת בחוזה באופן ברור. ניסוח התנאי הוא מהותי ועשוי להוות פתח לפרשנות ומחלוקות בין הלווה למלווה. לאור כך נדרשת הקפדה יתרה בניסוח התנאי עצמו ואופן ביצועו. כך למשל, מועד ואופן פירעון ההלוואה.

הוראות ספציפיות לחוזי הלוואה

המחוקק הישראלי קבע שורת הוראות דווקניות לחוזים העוסקים בהלוואות. יתרה מכך, לאחר ההפרדה בין חוזי הלוואות לחוזים אחרים, ביצע המחוקק הפרדה נוספת בין סוגי הלוואות הקיימות. באופן זה, הופרדו ההוראות בדבר הלוואות חוץ בנקאיות להלוואות בנקאיות ונקבעו תקנות שונות לעניין.

יחד עם זאת, ניתן להצביע על קווים משותפים להלוואות על סוגיהן: חובת גילוי -  על המלווה להציג בפניי הלווה את סכום הריבית המדויק ואת התוספות השונות לגביהן התחייב. זכות עיון - על המלווה להעביר ללווה עותק של החוזה ולאפשר לו זכות עיון סבירה בו טרם החתימה.

משלוח התראה – על המלווה לשלוח התראה ללווה, בטרם העמדת ההלוואה לפירעון מוקדם. הוראות אלה ונוספות מעוגנות בחקיקה ובפסיקה וקובעות את נוסחו ותוכנו של חוזה הלוואה. יחד עם זאת ובדומה לחוזים אחרים, עלול חוזה ההלוואה להיקלע למחלוקת פרשנית שדינה להתברר בבית המשפט.

על מנת להקדים את המאוחר, להבטיח את תוקפו של חוזה ההלוואה ולהימנע מהתדיינות בערכאות משפטיות, מומלץ להיוועץ בעורך דין כבר בשלב גיבוש התנאים הראשונים, עוד בטרם חתימת החוזה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, ללא התחייבות, לחץ: יעוץ משפטי

לקבלת יעוץ משפטי מיידי
מאמרים אחרונים
קישורים
- ביטול חוזה בטענת עושק
- חוזה לטובת צד שלישי
- זכרון דברים
- פיצויים על הפרת חוזה
- חוזה שותפות
- לקוח מוגבל
- חובות בדין קדימה
לשיחת חינם לחץ כאן
כתובתנו: היצירה 24 קומה 1 ר"ג
(מתחם הבורסה)
טלפון: 03-6093833
פקס: 03-6093835


איחוד תיקים - מדריך איחוד תיקים בהוצאה לפועל
חובות - התמודדות עם חובות כספיים
דיני בנקאות - כיצד תתמודד מול בנקים
מקרקעין - רכישה ומכירה של נדל"ן
ערבות בנקאית - מזה אומר ומי צריך?
חוזה שכירות - מדריך עריכת חוזים
חוק הגנת הדייר - דע את זכויותך!
פתיחת חברה - מתי יש צורך


כל הזכויות שמורות דורה כהן ויצמן - משרד עורכי דין 2012
מפת האתר | תקנון ותנאי שימוש

הזכויות שמורות לדורה כהן ויצמן ושות'- המשרד מתמחה בין השאר בתחומים הבאים: הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פתיחת חברות, נדל"ן, ליטיגציה,
דיני בנקאות, ניסוח והגשת כתבי תביעה, איחוד תיקים ועוד. אנו מציעים יעוץ משפטי ראשוני במשרדנו ללא כל התחייבות מצידך!

כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני של עורך דין.

המשרד מנוהל על ידי עו"ד משה דורה, עו"ד בני בנימין כהן ועו"ד ניר וייצמן.