משרד עורכי דין הוצאה לפועל דיני חברות פשיטת רגל חוזים עסקיים יעוץ משפטי

עיכוב יציאה מהארץ

תנאים למתן צו עיכוב יציאה מהארץ

מה בין עיכוב יציאה בתיק הוצאה לפועל לבין עיכוב יציאה במסגרת תביעה אזרחית שטרם ניתן בה פסק דין?

עיכוב יציאתו של אדם מגבולות הארץ, הינה פגיעה בחופש התנועה שלו, ועל כן זו תעשה אך ורק על פי חוק ובהתקיים התנאים הקבועים לכך. ישנה הבחנה בין עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליך משפטי המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל, לבין הליך המתנהל בבית המשפט במסגרת תביעה אזרחית ו/או עוד בטרם הגשתה.

עיכוב יציאה מהארץ במסגרת תיק הוצאה לפועל

במקרה בו היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע חובות או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו. צו העיכוב ניתן, על פי בקשת הזוכה בתיק ההוצאה לפועל.צו עיכוב יציאה מהארץ

במקרה בו נתן ראש ההוצאה לפועל צו תשלומים, לפיו החייב ישלם את החוב בתשלומים, לא ייתן צו לעיכוב יציאתו של החייב, אלא אם שוכנע כי היציאה עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין. חייב אשר מסרב להפקיד את דרכונו, ראש ההוצאה לפועל מוסמך להורות על מעצרו, עד להפקדה ולא יותר משבעה ימים.

ראש ההוצאה לפועל מוסמך גם להתנות את יציאת החייב מהארץ בהפקדת ערובה כדי להבטיח את ביצוע פסק הדין. היינו, במקרה שכזה, במקום להוציא כנגד החייב צו עיכוב, ראש ההוצאה לפועל יקבע ערובה כספית אותה יפקיד החייב עם יציאתו מהארץ.

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

במקרה שחייב מבקש לבטל את צו העיכוב – ראש ההוצאה לפועל מוסמך לעשות כן, רק אם יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת. ניתן להתנות את הביטול במתן ערובה. ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להיעשות גם מיוזמתו של ראש ההוצאה לפועל וללא בקשת החייב.

עיכוב יציאה מהארץ במסגרת תביעה אזרחית

שופט או רשם בבית המשפט, רשאי ליתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד אדם, אם הוא שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שהוא עומד לצאת מהארץ לצמיתות, או לתקופה ממושכת, וכי הדבר יכביד על קיום ההליך (כאשר התביעה מתבררת וטרם ניתן פסק דין), או על ביצוע פסק הדין.

במקרה שהאדם כנגדו מתבקש צו העיכוב הינו תושב חוץ – לא יינתן בדרך כלל הצו, אלא בנסיבות חריגות. גם במקרה זה, כמו בלשכת ההוצאה לפועל, בית המשפט רשאי להורות על הפקדת הדרכון או להתנות תנאים ליציאתו של האדם מהארץ.

קיראו בהרחבה על: צו עיכוב יציאה מהארץ נגד תייר

לקבלת סיוע משפטי מיידי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי

בבית המשפט תנאי סף למתן צו עיכוב יציאה מהארץ, הינו כי, שווי התביעה עולה על 50,000 ₪ (למעט תביעה למזונות שם תנאי סף זה לא קיים).

במקרים חריגים יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ גם כאשר שווי התביעה נמוך מהסכום הנ"ל – אולם זאת רק מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת. תוקפו של צו עיכוב יציאה מהארץ, בתביעה אזרחית, הינו שנה. ניתן להאריכו על ידי הגשת בקשה חדשה.

צו עיכוב יציאה מהארץ עוד בטרם הוגשה התביעה

על פי תקנות סדר הדין האזרחי, שופט רשאי ליתן צו עיכוב יציאה מהארץ, עוד בטרם הוגשה תביעה. צו זה הינו סעד זמני. התנאי למתן הצו הינו כי המבקש את הצו, יגיש תביעה לבית המשפט בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו (או במועד אחר שקבע בית המשפט כחריג).

כיוון שבשלב בו מוגשת הבקשה, טרם הוגשה תביעה, ולמניעת נזק שעלול להיגרם לאדם כנגדו יינתן הצו, יש לצרף לבקשה התחייבות עצמית וערבות לשם פיצוי בגין כל נזק שיגרם למי שאליו מופנה הצו.

הערבות ניתנת בדרך כלל למקרים בהם מבקש הצו מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי, ובשל כך נגרם נזק לאדם אחר שאינו החייב האמיתי. בית המשפט רשאי גם לדרוש ממבקש הצו, הפקדת עירבון כספי עד לסכום של 50,000 ₪, זאת למעט מקרים של תביעות מזונות.

פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ

בהינתן צו עיכוב יציאה מהארץ, יורה בית המשפט, כי אם האדם המעוכב יפקיד סכום מסוים כעירבון לתביעה, יפקע צו העיכוב.

אדם אשר מפקיד עירבון ולא חוזר עד שניתן כנגדו פסק הדין, ישמש העירבון הכספי לתשלום עבור פסק הדין נשוא התביעה והוצאות ההוצאה לפועל. אם יישאר סכום כסף לאחר מכן, הוא יוחזר למפקיד העירבון לפי דרישתו.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי ללא התחיבות מצידך לחץ כאן: סיוע משפטי

קיראו בהרחבה: הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל וצווי מאסר שהוצאו לפני השינוי בחוק

 

לקבלת יעוץ משפטי מיידי
מאמרים אחרונים
קישורים
- איחוד תיקים
- עורכי דין
- כתב תביעה
- כתב הגנה
- פשיטת רגל
- סיוע משפטי
- יעוץ משפטי
לשיחת חינם לחץ כאן
כתובתנו: היצירה 24 קומה 1 ר"ג
(מתחם הבורסה)
טלפון: 03-6093833
פקס: 03-6093835


איחוד תיקים - מדריך איחוד תיקים בהוצאה לפועל
חובות - התמודדות עם חובות כספיים
דיני בנקאות - כיצד תתמודד מול בנקים
מקרקעין - רכישה ומכירה של נדל"ן
ערבות בנקאית - מזה אומר ומי צריך?
חוזה שכירות - מדריך עריכת חוזים
חוק הגנת הדייר - דע את זכויותך!
פתיחת חברה - מתי יש צורך


כל הזכויות שמורות דורה כהן ויצמן - משרד עורכי דין 2012
מפת האתר | תקנון ותנאי שימוש

הזכויות שמורות לדורה כהן ויצמן ושות'- המשרד מתמחה בין השאר בתחומים הבאים: הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פתיחת חברות, נדל"ן, ליטיגציה,
דיני בנקאות, ניסוח והגשת כתבי תביעה, איחוד תיקים ועוד. אנו מציעים יעוץ משפטי ראשוני במשרדנו ללא כל התחייבות מצידך!

כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני של עורך דין.

המשרד מנוהל על ידי עו"ד משה דורה, עו"ד בני בנימין כהן ועו"ד ניר וייצמן.