משרד עורכי דין הוצאה לפועל דיני חברות פשיטת רגל חוזים עסקיים יעוץ משפטי

אודות עיקרון תום הלב

תום לב מבטא התנהגות המתאפיינת ביושר והוגנות, ללא כוונה רעה או פגיעה בזולת. מדובר בערך אוניברסלי, העומד בבסיס שיטות משפטיות רבות, בכללן מערכת המשפט הישראלי.

שורשי העיקרון נעוצים בדיני החוזים - תום הלב מהווה דרישת יסוד בכל התקשרות חוזית, המשתרעת משלב המשא ומתן לכריתת חוזה ועד קיום החוזה הלכה למעשה.

בהיקש מתחום דיני חוזים אומץ עיקרון תום הלב בתחומי משפט נוספים וכיום משתרעת חלותו, כדוקטרינה כללית, בכל תחומי המשפט הישראלי.

זקוקים לסיוע משפטי בעניין דיני חוזים? חייגו: 03-6093833

מעמד וחשיבות עיקרון תום הלב במשפט הישראלי

תום הלב מהווה עיקרון על מנחה בשיטת המשפט בישראל, העובר כחוט השני בפסיקה בדיני חוזים בפרט ובפסיקה בכלל. כאחד ממושגי השסתום בשיטת המשפט, תום לב הינו מונח עמום ובתי המשפט נדרשים ליצוק לתוכו תוכן.

בפסיקה נקבע, כי יש להפעיל כל זכות משפטית ולקיים כל חיוב ופעולה משפטית ביושר ובהגינות, בהתאם לאמת מידה אובייקטיבית של התנהגות ראויה בין אנשים.

מכוחו של העיקרון במשפט האזרחי נוצרות או נמחקות חבויות של אדם, עקב התנהגות תמת לב או הפרת דרישה זו.

שורשי עיקרון תום הלב נעוצים במשפט העברי, המהווה אחד המקורות, המשפיעים על מערכת המשפט בישראל. נקבע, כי יש לפרש את העיקרון בהתאם לכללי המשפט העברי ומורשת ישראל.

בדיני חוזים יחולו עקרון תום הלב והדרישה להתנהגות בדרך מקובלת בנסיבות הבאות:

בשלב הטרום חוזי
- סעיף 12 לחוק החוזים מעגן את דרישת תום הלב החל בשלב ניהול המשא עיקרון תום לב במשפט הישראליומתן טרם כריתת חוזה. בין ההתנהגויות, העולות כדי היעדר תום לב: הצעות התקשרות בלתי סבירות או בלתי חוקיות; חזרה מהסכמות שעוגנו בין הצדדים; הסתרת מידע מהותי; ניהול מו"מ ללא כוונה להתקשר בחוזה או במקביל עם צדדים אחרים.

הסנקציה בגין הפרת תום הלב בשלב זה הינה תשלום פיצויים לצד שניזוק. אלה פיצויי הסתמכות (פיצויים שליליים), שמטרתם להשיב את הנפגע למצב בו היה מצוי טרם ניהול המו"מ. סעד אחר הינו השבה, המזכה בקבלת כספים, ששולמו לצד השני במהלך המו"מ.

בעת קיום החוזה - סעיף 39 לחוק החוזים מחיל את דרישת תום הלב לגבי שלב זה,  בביצוע החוזה או בשימוש בזכות, הנובעת ממנו.

סעיף 61 (ב) לחוק החוזים מהווה צינור להחלת עיקרון תום הלב גם על פעולות משפטיות, שאינן בבחינת חוזה וחיובים, שאינם נובעים מחוזה.

נוכח האמור, מופיעה דרישת תום הלב בדברי חקיקה אחרים, בהם: חוק המכר, חוק השכירות, חוק השליחות, חוק ניירות ערך, חוק מכר דירות וחוק הגנת הצרכן ומתייחסת בעיקר לחובה לנהוג בגילוי ובשקיפות. 

קיראו עוד על: רכישת דירה  קבוצות רכישה

פסקי דין שדנו בעקרון תום הלב

הליך ע"א 6370/00 קל בניין נ' ע.ר.מ. רעננה הוסיף סעד פרט לפיצויים השליליים, הניתנים בגין הפרת עיקרון תום הלב במו"מ לכריתת חוזה - פיצויי קיום (פיצויים חיוביים), שתכליתם לפצות את הנפגע ולהעמידו במצב, בו היה מצוי לו קוים החוזה.

עוד בנושא, בג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים ב"ש נ' ביה"ד הארצי לעבודה נקבע, כי העובדה שסעיף 39 לחוק החוזים אינו מונה סעדים להפרת תום הלב בביצוע חוזה, אין משמעה שלא קיימת ענישה בגין הפרת הסעיף אלא מותירה כר נרחב של אפשרויות לסעדים, בהתאם לנסיבות המקרה.

סיוע וליווי של משרד עורכי דין

בשלב ניהול משא ומתן טרום חוזי כמו גם בביצוע החוזה קיים ערך מוסף בפנייה לקבלת ייעוץ משפטי. משרד עורכי דין מתחום דיני החוזים יידע להצביע על נסיבות, העולות כדי הפרת דרישת תום הלב בשלב כריתת החוזה או בהמשך, בעת ביצוע החוזה.

באמצעות הידע והכלים המשפטיים, המצויים באמתחתו, יפעל עורך הדין להגנה על הצד שניזוק בפניה לערכאות לצורך נקיטה בסעדים הרלוונטיים.

מתוקף חלות עיקרון תום הלב באופן כללי בשיטת המשפט הישראלי, יסייעו עורכי דין בתחומי משפט אחרים בשמירה על קיום העיקרון וייזום צעדים משפטיים במקרה של הפרתו. 

זקוקים לסיוע משפטי בעניין דיני חוזים? חייגו: 03-6093833

לקבלת יעוץ משפטי מיידי
מאמרים אחרונים
קישורים
- שאלות ותשובות בנושא פש"ר
- סוגי מניות בחברה - מדריך
- הטעיה בחוזה וביטולו
- תום לב בדיני עבודה
- עריכת הסכם הלוואה
- תביעות לשון הרע
- הגשת תביעה יצוגית
לשיחת חינם לחץ כאן
כתובתנו: היצירה 24 קומה 1 ר"ג
(מתחם הבורסה)
טלפון: 03-6093833
פקס: 03-6093835


איחוד תיקים - מדריך איחוד תיקים בהוצאה לפועל
חובות - התמודדות עם חובות כספיים
דיני בנקאות - כיצד תתמודד מול בנקים
מקרקעין - רכישה ומכירה של נדל"ן
ערבות בנקאית - מזה אומר ומי צריך?
חוזה שכירות - מדריך עריכת חוזים
חוק הגנת הדייר - דע את זכויותך!
פתיחת חברה - מתי יש צורך


כל הזכויות שמורות דורה כהן ויצמן - משרד עורכי דין 2012
מפת האתר | תקנון ותנאי שימוש

הזכויות שמורות לדורה כהן ויצמן ושות'- המשרד מתמחה בין השאר בתחומים הבאים: הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פתיחת חברות, נדל"ן, ליטיגציה,
דיני בנקאות, ניסוח והגשת כתבי תביעה, איחוד תיקים ועוד. אנו מציעים יעוץ משפטי ראשוני במשרדנו ללא כל התחייבות מצידך!

כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני של עורך דין.

המשרד מנוהל על ידי עו"ד משה דורה, עו"ד בני בנימין כהן ועו"ד ניר וייצמן.